BAO CAO - BÁO CÁO
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

Báo cáo năm  
STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Báo cáo hoàn thànhBáo cáo hoàn thành dự án (tiếng anh)
2Báo cáo hoàn thànhBáo cáo hoàn thành dự án (tiếng việt)
Báo cáo tư vấn  
Biên bản ghi nhớ  
STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 05/2013
2Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 08 - 09/2012
3Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 04/2012

DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com