KHUYEN NONG - KHUYẾN NÔNG
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Khuyến nôngCá rô phi
2Khuyến nôngSản xuất cá giống
3Khuyến nôngMáy cày
4Khuyến nôngMáy tuốt lúa tẽ ngô
5Khuyến nôngCá diêu hồng
6Khuyến nôngNuôi cá chép
7Khuyến nôngKỹ thuật phối trộn thức ăn chăn nuôi
8Khuyến nôngKỹ thuật nuôi nhím sinh sản

DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com