BIEN BAN GHI NHO - BIÊN BẢN GHI NHỚ
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Báo cáo tư vấnAide Memoire 20-27/10/2008
2Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ ngày 20-27/10/2008 (Bản tiếng Anh)
3Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 10/2009 (Bản tiếng Anh)
4Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 05/2010
5Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 12/2010
6Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 04/2011
7Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 12/2011
8Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 04/2012
9Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 08 - 09/2012
10Báo cáo tư vấnBiên bản ghi nhớ tháng 05/2013

DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com