NGHIEN CUU DE TAI - NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
141Báo cáo tổng kết đề tàiNghiên cứu công nghệ sản xuất và tạo thương hiệu chè shan thiên nhiên Hoàng Su Phì
142Báo cáo tổng kết đề tàiNghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp cây khoai lang vùng ĐBSCL
143Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây kỹ chủ
144Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật gieo cấy giống lúa thuần DT57
145Nghiên cứu đề tàiQuy trình chế biến chè xanh từ nguyên liệu chè Shan
146Nghiên cứu đề tàiCanh tác đậu tương bền vững và hiệu quả trên đất dốc
147Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật trồng xen đậu tương trong đồi cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản
148Nghiên cứu đề tàiQuy trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cay cải bắp
149Nghiên cứu đề tàiKỹ năng xây dựng đề cương, tham gia tuyển chọn và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com