NGHIEN CUU DE TAI - NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật giống vừng VĐ11
2Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật gieo trồng giống lạc chay trắng
3Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn VIETGAP
4Nghiên cứu đề tàiQuy trình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ sinh học đa chức năng từ bã hạt chè
5Nghiên cứu đề tàiQuy trình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ sinh học bằng chế phẩm vi sinh
6Nghiên cứu đề tàiQuy trình sử lý nước thải chế biến tinh bột sắn để tưới cho lúa, sắn tại Kontum
7Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật sản xuất và thâm canh giống lúa BOT1 cho vùng Con Cuông - Nghệ An
8Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật canh tác lúa chịu hạn CH207
9Nghiên cứu đề tàiQuy trình thâm canh lúa đặc sản ra dư
10Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật sản xuất đậu tương xuân trên đất ruông bậc thang bỏ hóa tại vùng cao tỉnh Yên Bái
11Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật trồng thâm canh giống dâu VA-201 và S7-CB ở Tây Nguyên
12Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật trồng cỏ Ghinê và NA06 làm thức ăn cho bò
13Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn sóc
14Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò
15Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp cây sắn trên đất cát ven biển và đất đồi gò vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
16Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật trồng cây ớt cay ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
17Nghiên cứu đề tàiQuy trình gieo trồng giống lúa nếp địa phương ba tháng tỉnh Bình Định
18Nghiên cứu đề tàiQuy trình trồng lạc vụ đông trên đất gò đồi vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
19Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật thâm canh cây chuối mốc
20Nghiên cứu đề tàiQuy trình canh tác lúa chịu hạn CH207, CH208 cho vùng Nam Trung Bộ
DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com