NGHIEN CUU DE TAI - NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
21Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật canh tác giống lúa OM 4274 và OM 5075 trên đất tôm - lúa
22Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật canh tác giống ngô LVN154
23Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật canh tác giống ngô LVN146
24Nghiên cứu đề tàiQuy trình canh tác lạc (đậu phộng) có ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo hạt tại tỉnh Trà Vinh
25Nghiên cứu đề tàiQuy trình công nghệ sản xuất miến dong trên dây truyền thiết bị đã cải tiến
26Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật cải tạo, sử dụng đất sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
27Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật cải tạo và chăm sóc chè già cỗi
28Nghiên cứu đề tàiQuy trình canh tác mía
29Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật nuôi dưỡng và sử dụng chất diệt nấm mốc trong chăn nuôi heo thịt và gà thịt
30Nghiên cứu đề tàiQuy trình thâm canh mè đen trên chân đất xám
31Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật canh tác giống đậu tương DT2008 tại Tây Nguyên
32Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải nông nghiệp
33Nghiên cứu đề tàiQuy trình vỗ béo bò bằng thức ăn sẵn có ở địa phương
34Nghiên cứu đề tàiQuy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu bệnh hại giống lạc mới L14 và L23 tại Qùy Hợp - Nghệ An
35Nghiên cứu đề tàiBiện pháp quản lý tổng hợp (IPM) sâu bệnh hại cây ca cao
36Nghiên cứu đề tàiQuy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây điều
37Nghiên cứu đề tàiKỹ thuật nhân giống lợn đen Lũng Pù
38Nghiên cứu đề tàiQuy trình bảo quản trứng gà thương phẩm bằng phun sương dầu PARAFIN
39Nghiên cứu đề tàiSổ tay hướng dẫn ký thuật chăn nuôi lợn nái Móng Cái cao sản trong nông hộ
40Nghiên cứu đề tàiQuy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ biển tại Bạc Liêu
DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com