DAO TAO - ĐÀO TẠO
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
21Đào tạoGiáo trình công nghệ chế biến thịt cá Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
22Đào tạoGiáo trình quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
23Đào tạoGiáo trình công sản xuất rượu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
24Đào tạoGiáo trình xã hội nông thôn học Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Bộ
25Đào tạoGiáo trình sinh lý động vật Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Bộ
26Đào tạoGiáo trình công nghệ tế bào sữa Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Bộ
27Đào tạoGiáo trình phân tích thực vật Trường Hồ Chí Minh
28Đào tạoGiáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm trường Hồ Chí Minh
29Đào tạoGiáo trình kiểm nghiệm Trường Hồ Chí Minh
30Đào tạoGiáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi Nông trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ
31Đào tạoGiáo trình thủy công tập 1 Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ
32Đào tạoGiáo trình thủy công tập 2 Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ
DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com