DAO TAO - ĐÀO TẠO
 • Cấp giống 1

  Cấp giống

 • Cấp giống 2

  Cấp giống

 • Cấp giống 3

  Cấp giống

 • Cấp giống 4

  Cấp giống

 • Đề tài 1

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 2

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 3

  Thực hiện đề tài

 • Đề tài 4

  Thực hiện đề tài

 • Tập huấn 1

  Tập huấn

 • Tập huấn 2

  Tập huấn

 • Tập huấn 3

  Tập huấn

 • Tập huấn 4

  Tập huấn

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Đào tạoGiáo trình kỹ thuật tài nguyên nước trường Miền Trung
2Đào tạoGiáo trình kỹ thuật sản xuất, chế biến muối chất lượng cao trường Hải Phòng
3Đào tạoGiáo trình công nghệ lên men thực phẩm trường Đà Nẵng
4Đào tạoGiáo trình lực học trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
5Đào tạoGiáo trình giống cây trồng trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
6Đào tạoGiáo trình giải phẫu sinh lý động vật nuôi trường Bảo Lộc
7Đào tạoGiáo trình thuốc bảo vệ thực vật trường Bảo Lộc
8Đào tạoGiáo trình điện, khí nén, thủy lực trường Bảo Lộc
9Đào tạoGiáo trình điện cơ điện tử ngành công nghệ ô tô phần A Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
10Đào tạoGiáo trình điện cơ điện tử ngành công nghệ ô tô phần B Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
11Đào tạoGiáo trình cây lương thựcTrường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
12Đào tạoGiáo trình hoa sinh thực phẩm Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
13Đào tạoGiáo trình bảo quản thực phẩm Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
14Đào tạoGiáo trình CNCB rau quả Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
15Đào tạoGiáo trìnhdinh dưỡng và VSATTP Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
16Đào tạoGiáo trình hoa sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
17Đào tạoGiáo trình vi sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
18Đào tạoGiáo trình công nghệ sản xuất bia Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
19Đào tạoGiáo trình hoa phân tích Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
20Đào tạoGiáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phảm sữa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
DỰ ÁN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP"
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 02, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.37920062 - Fax: 04.37920060 - Email: ast@gmail.com